Privacy en cookies

PRIVACY STATEMENT IDEAL PROJECTS
 
Inleiding
 
Ideal Projects neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met .

Wie is Ideal Projects?
 
Ideal Projects is de besloten vennootschap Ideal Projects, kantoorhoudende te (2252 LA) Voorschoten aan Leidseweg 37, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28106265.
Ideal Projects is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ideal Projects de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Ideal Projects jouw gegevens?
 
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Ideal Projects persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Ideal Projects voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
 
Dienstverlening, klantenbeheer en nanciële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW- nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Retargeting
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
Doeleinde: Social marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
Doeleinde: Behavioural targeting
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag,  Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Onderzoek & Ontwikkeling
Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Gewoonten, Levensstijl, Sociale contacten, Surfgedrag, NAW- gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gegevens over het gedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
 
Ideal Projects heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Ideal Projects gegevens van andere partijen heeft verkregen. Denk hierbij aan onder andere, maar niet uitsluitend: Companyinfo, Kamer van Koophandel, Linkedin, social media profielen, openbare nieuwsbronnen, et cetera.
 
Wat zijn jouw rechten?
 
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Ideal Projects over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
 
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Ideal Projects. Je kunt verzoeken dat Ideal Projects je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Ideal Projects te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Ideal Projects of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Ideal Projects te verkrijgen. Ideal Projects zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Ideal Project je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 
Reactie door Ideal Projects
Een verzoek kan verstuurd worden naar . Ideal Projects zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Ideal Projects een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Ideal Projects je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
 
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers
//Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Ideal Projects
//Externe adviseurs
 
Het kan zijn dat Ideal Projects verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Ideal Projects ze?
 
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Ideal Projects worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Ideal Projects worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.
 
Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
 
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
 
Waar kan je terecht met klachten en vragen?
 
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Ideal Projects  je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar . Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Ideal Projects jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar . Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

PORTFOLIO

Soms zegt een beeld meer dan woorden. Deze foto’s vatten ons hele proces samen, van de eerste keer koffie tot de laatste lik verf. Deze projecten zijn voor ons idea(a)l.

Bekijk portfolio

sbns
optimizely

We werken o.a. voor

qmusic
grontmij
skr

Adresgegevens Nederland
Ideal Projects bv
Ideal Consult bv
Ideal Solutions bv

Leidseweg 37
2252 LA Voorschoten, Nederland

+31 (0)71 562 31 66

Adresgegevens België
Ideal Projects bv/srl

Borsbeeksebrug 34
BE - 2600 Antwerpen, België  

 +32 (0)3 361 46 80

volg ons ook via

Copyright © 2021 Ideal Projects - Over ons - Contact - Blog - Colofon - Privacy en cookies